Skip Header

Ipapakilala sa iyo ng video na ito sa wikang Tagalog ang twenty-twenty Senso, ipipresenta nito ang isang maikling pangkalahatang ideya ng online na palatanungan, at tutulungan ka nitong sagutin ang mga tanong.

 

YouTube Channel

All video content created by the U.S. Census Bureau is available on our YouTube channel. Subscribe to get notifications when new content is uploaded and be sure to press the like button to share with other people.

Back to Header