Skip Header

We are hiring thousands of people for the 2020 Census. Click to learn more and apply.

Component ID: #ti979735324

Ten film w języku polskim zapozna Państwa ze Spisem Ludności dwa tysiące dwadzieścia, przedstawi w skrócie jak korzystać z kwestionariusza w wersji online i pomoże w udzielaniu odpowiedzi na pytania spisu.

X
  Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes    Thumbs Down Image No
X
Comments or suggestions?
No, thanks
255 characters remaining
X
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?
Back to Header