U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Tuesday, June 21, 2022

Cục Thống Kê Dân Số công bố báo cáo mới về lão hóa dân số ở Châu Á

Press Release Number CB22-TPS.56 Vietnamese / Tiếng Việt

Số người Châu Á lớn tuổi dự kiến sẽ tăng gần gấp ba lần trong bốn thập kỷ tới

NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2022 — Một báo cáo mới được Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ công bố hôm nay cho thấy dân số Châu Á đang già đi nhanh hơn bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới. Báo cáo này cũng xem xét các xu hướng già hóa ở châu Á so với các khu vực khác trên thế giới và trong khu vực châu Á.

Báo cáo có tên <“Già hóa ở Châu Á: Chuyển đổi Nhân khẩu học, Kinh tế và Sức khỏe>”, do Trung tâm về các Chương trình Quốc tế thuộc Phòng Dân số của Cục Thống Kê Dân Số thực hiện, đề cập đến những chuyển đổi về nhân khẩu học, kinh tế và sức khỏe đã và đang diễn ra ở các nước Châu Á, đồng thời xem xét sự đa dạng trong phát triển kinh tế rộng khắp Châu Á.

Tình trạng dân số đang già đi của Châu Á là sự phản ánh về tốc độ giảm nhanh bất thường trong tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử vong. Các sụt giảm như vậy có liên quan đến sự thịnh vượng đang gia tăng ở nhiều nước. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi nhân khẩu học này cũng dẫn đến tình trạng tỷ lệ dân số cao tuổi ngày càng tăng.

Cũng quan trọng như những động lực này chính là những con số tuyệt đối có liên quan. Tính đến năm 2020, dân số châu Á đã vượt quá 4,5 tỷ người (bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước có trên 1 tỷ mỗi quốc gia), chiếm hơn một nửa tổng dân số thế giới. Ước tính có khoảng 414 triệu người Châu Á từ 65 tuổi trở lên, cao hơn khoảng 20% so với tổng dân số Hoa Kỳ (331,4 triệu). Đáng chú ý hơn nữa, dự kiến đến năm 2060 sẽ có hơn 1,2 tỷ người Châu Á từ 65 tuổi trở lên, có nghĩa là cứ 10 người trên thế giới thì có một người là người Châu Á lớn tuổi.

Các điểm nổi bật bao gồm:

 • Số người Châu Á lớn tuổi dự kiến sẽ tăng gần gấp ba lần trong bốn thập kỷ tới. Phần lớn dân số lớn tuổi ở Châu Á sẽ sống ở tiểu vùng phía Đông (491 triệu), nơi có Trung Quốc và tiểu vùng phía Nam (464 triệu), nơi có Ấn Độ.
 • Trong số các tiểu vùng Châu Á, 33,7% dân số Đông Á được dự đoán là từ 65 tuổi trở lên vào năm 2060. Ngược lại, Nam Á (18,6%) và Tây Á (17,9%) được cho là có tỷ lệ người cao tuổi thấp nhất trong tổng dân số khu vực của họ.
 • Sự già hóa của Châu Á được thúc đẩy bởi sự chuyển đổi nhân khẩu học nhanh chóng khác thường từ tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử vong ở mức cao hơn xuống mức thấp hơn. Mức sinh thấp liên tục có nghĩa là hiện tại ít trẻ em hơn và sau này ít bà mẹ hơn, điều này cùng với tỷ lệ sinh thấp sẽ khiến nhóm sinh đẻ bị thu hẹp.
 • Tỷ lệ tử vong thấp hơn dẫn đến nhiều người sống đến cao tuổi hơn, đặc biệt là phụ nữ. Lợi thế về tuổi thọ kỳ vọng khi sinh của phụ nữ ở châu Á hiện nay là 5,0 tuổi (77,3 tuổi đối với nữ so với 72,3 tuổi đối với nam), mặc dù lợi thế đó rất khác nhau giữa các nước.
 • Độ tuổi trung bình ở Đông Á được dự báo sẽ tăng cao so với độ tuổi sinh đẻ thông thường, từ 39,4 vào năm 2020 lên 51,3 vào năm 2060, đạt 50,0 đối với nam và 52,9 đối với nữ. Dữ liệu thống kê thứ hai đặc biệt đáng chú ý vì hơn một nửa số phụ nữ được cho là đã ngoài độ tuổi sinh đẻ thông thường.
 • Tỷ lệ phụ thuộc tuổi già ở châu Á vào năm 2020 là 13,5 người cao tuổi trên mỗi 100 người ở độ tuổi lao động, tương đương với khoảng sáu người lớn trong độ tuổi lao động phải hỗ trợ một người lớn tuổi. Tỷ lệ này tương đương với Mỹ La-tinh và thấp hơn nhiều so với con số đó ở Châu Âu và Bắc Mỹ. Có sự khác biệt lớn về tỷ lệ phụ thuộc tuổi già này giữa các tiểu vùng Châu Á - từ 19,7 (trên 100) ở Đông Á xuống 8,7 (trên 100) ở Tây Á.

Những điểm nổi bật khác liên quan đến việc chuyển dịch các nguồn hỗ trợ kinh tế và quá trình chuyển đổi dịch tễ học ở Châu Á:

 • Sự tham gia của lực lượng lao động có sự khác biệt đáng kể theo khu vực, giữa các nước trong khu vực, giữa nam và nữ và giữa các nhóm người cao tuổi. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của phụ nữ thấp nhất là ở Tây Á và Nam Á.
 • Khi xã hội phát triển, nguồn thu nhập chính của người cao tuổi ở Châu Á (ngoài thu nhập của bản thân họ) có xu hướng chuyển từ con cái họ sang các nguồn hỗ trợ khác như chương trình bảo hiểm xã hội.
 • Mặc dù các hệ thống lương hưu an sinh xã hội tồn tại ở khắp Châu Á nhưng phạm vi bảo hiểm, quyền lợi và độ tuổi luật định là rất khác nhau dựa trên cơ cấu độ tuổi, mức thu nhập và môi trường pháp lý của mỗi nước.
 • Một sự chuyển đổi dịch tễ học đã xảy ra ở Châu Á, theo đó, cũng như các khu vực khác trên thế giới, thành phần gây ra bệnh tật và tử vong đã chuyển từ các bệnh truyền nhiễm sang các bệnh không lây nhiễm.
 • Một số bệnh và đại dịch, chẳng hạn như COVID-19, làm tăng rủi ro đối với sức khỏe cho người Châu Á cao tuổi và đặt ra những thách thức lớn đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe.
 • Một số nước ở Châu Á cho thấy sự thay đổi tích cực trong các hành vi là yếu tố nguy cơ nhưng sự gia tăng các bệnh như tiểu đường và sa sút trí tuệ có thể dẫn đến mức độ khuyết tật gia tăng.

Báo cáo này sử dụng các định nghĩa của Liên hợp quốc về các khu vực và tiểu vùng trên thế giới: UNSD - Phương pháp luận. Các khu vực trên thế giới được xác định bởi Tổ chức Lao động Quốc tế và Tổ chức Y tế Thế giới là khác với các khu vực địa lý của Liên hợp quốc và được nêu rõ trong báo cáo này. Tên nước hoặc địa danh được sử dụng trong báo cáo này và ranh giới được mô tả trong bản đồ phản ánh chính sách của chính phủ Hoa Kỳ bất cứ khi nào có thể: Các quốc gia độc lập trên thế giới - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Phần lớn các ước tính nhân khẩu học và dữ liệu dự báo đến từ Cơ sở dữ liệu Quốc tế (census.gov) mà được duy trì và cập nhật bởi Phòng Dân số của Cục Thống Kê Dân Số và được cập nhật vào tháng 12 năm 2021.

Việc nghiên cứu cho và tạo lập báo cáo này được hỗ trợ một phần bởi Phòng Nghiên cứu Hành vi và Xã hội, Viện Quốc gia về Lão hóa (National Institute on Aging hay NIA).

Không có thông cáo báo chí liên quan đến báo cáo này. Đây chỉ là mẩu lời khuyên.

###

Contact


Kristina Barrett
Văn Phòng Thông Tin Cộng Đồng
301-763-3030 or
877-861-2010 (U.S. and Canada only)
pio@census.gov

Page Last Revised - June 22, 2022
Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes Thumbs Down Image No
NO THANKS
255 characters maximum 255 characters maximum reached
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?

Top

Back to Header