Skip Header
U.S. flag

An official website of the United States government


Bộ Báo Chí Ngôn Ngữ-Việt Nam (Vietnamese 2020 Census Press Kit)

Bộ báo chí này cung cấp các thông báo tin tức, nguồn tài nguyên, và công cụ bằng tiếng Việt để hỗ trợ việc truyền thông đưa tin về Thống Kê Dân Số 2020.

Các Thông Cáo Báo Chí


KỊCH BẢN VIDEO VỀ CÔNG BỐ DỮ LIỆU TÁI PHÂN CHIA KHU VỰC

Related Information


Video Giọng Nói Đáng Tin Cậy

Các Tờ Thông Tin

|

Hoạt Động Giải Đáp Thắc Mắc Về Các Thống Kê Từ Thống Kê Dân Số 2020

The 2020 Census CQR gives tribal, state, and local governments an opportunity to request a review of their official 2020 Census counts.

Dữ Liệu Tái Phân Chia Khu Vực 101

Cục Thống Kê Dân Số cung cấp kết quả thống kê dân số cần thiết cho các tiểu bang (state), Đặc Khu Columbia, và Puerto Rico để vẽ lại ranh giới lập pháp.

Chức năng phân phối 101

Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ sẽ công bố kết quả thống kê dân số cho chức năng phân phối và số đại diện trong quốc hội của mỗi trong tất cả 50 tiểu bang (state).

Các Bản Tin Sắp Phát Hành về Dân Số Hoa Kỳ

Giải thích những nội dung mong đợi trong các bản tin sắp phát hành về ACS 5 năm, Phân Tích Nhân Khẩu Học, Ước Tính Dân Số và Thống Kê Dân Số 2020.

Thống Kê Dân Số 2020: sứ mệnh thống kê toàn bộ dân số

Cục Thống Kê Dân Số rất nỗ lực để thống kê mọi người sống trong nước một lần và chỉ một lần, tại đúng địa điểm.

Khuyến Khích Trả Lời Thống Kê Dân Số 2020 Trong Giai Đoạn COVID-19

Một Số Ý Tưởng Để Khuyến Khích Mọi Người Trả Lời Trong Giai Đoạn Cách Ly Xã Hội

Tiếp Tục Hoạt Động Thống Kê Dân Số 2020 Tại Hiện Trường

The Census Bureau has consulted with health officials and determined that it is safe to resume 2020 Census operations on a phased approach.

Trả lời Thống Kê Dân Số 2020

Tiếng Việt (Dates for 2020 Census mailers and for responding to the 2020 Census.)

Cách thức Thống Kê Dân Số 2020 mời mọi người trả lời

Hầu hết tất cả các hộ gia đình sẽ nhận một lời mời tham gia Thống Kê Dân Số 2020, một là qua thư bưu điện hoặc hai là từ một nhân viên kiểm đếm.

Điều Chỉnh Hoạt Động Thống Kê Dân Số 2020 Do COVID-19

Timeline of 2020 Census activities and operations adjusted due to COV-19.

Kiểm Đếm Sinh Viên Đại Học

Cho dù bạn sống trong hoặc ngoài khuôn viên trường hoặc ở nhà với gia đình, bạn vẫn cần được tính vào Thống Kê Dân Số 2020.

Đội Ngũ Niềm Tin Và An Toàn Của Cục Thống Kê Dân Số (Vietnamese)

Bảo vệ Thống Kê Dân Số năm 2020

You can respond in Vietnamese / Quý vị có thể trả lời bằng Tiếng Việt

Trả lời thống kê dân số dễ dàng hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên các hộ gia đình có thể chọn trả lời trên mạng hoặc qua điện thoại bằng Tiếng Việt.

Định hình tương lai gia đình của quý vị

Giải thích về tầm quan trọng của việc trả lời Thống Kê Dân Số 2020 và tính mọi người trong hộ gia đình của quý vị.

Thống Kê Dân Số 2020 & Tính Bảo Mật (Confidentiality - Vietnamese)

Các câu trả lời của quý vị trong Thống Kê Dân Số 2020 luôn an toàn, đảm bảo và được luật pháp liên bang bảo vệ.

Thông Tin Nhanh Về Thống Kê Dân Số 2020 (2020 At-A-Glance -Vietnamese)

Hãy Là Đối Tác của Thống Kê Dân Số 2020

Giải thích về các lợi ích của việc trở thành đối tác của Thống Kê Dân Số 2020.

THỐNG KÊ DÂN SỐ 101: NHỮNG GÌ QUÝ VỊ CẦN BIẾT

Thong Kê Dân So 2020 đang đen gan hơn là quý vị tưởng!

Tại sao Thống Kê Dân Số 2020 hỏi từng câu hỏi

Tại sao Thống Kê Dân Số 2020 hỏi từng câu hỏi.

Đếm trẻ nhỏ trong Thống Kê Dân Số 2020

Đếm trẻ nhỏ trong Thống Kê Dân Số 2020.

Top

Back to Header