Skip Header

The 2020 Census is Happening Now. Respond Today.

Component ID: #ti1774845222

Bộ báo chí này cung cấp các thông báo tin tức, nguồn tài nguyên, và công cụ bằng tiếng Việt để hỗ trợ việc truyền thông đưa tin về Thống Kê Dân Số 2020.

Component ID: #ti679584278

Các Thông Cáo Báo Chí

  • Page  

  • 1

  •   of  2


Video Giọng Nói Đáng Tin Cậy

Các Tờ Thông Tin

|

FACT SHEET | DECEMBER 09, 2019

THỐNG KÊ DÂN SỐ 101: NHỮNG GÌ QUÝ VỊ CẦN BIẾT

Thong Kê Dân So 2020 đang đen gan hơn là quý vị tưởng!

FACT SHEET | DECEMBER 31, 2019

Thông Tin Nhanh Về Thống Kê Dân Số 2020 (2020 At-A-Glance -Vietnamese)

FACT SHEET | JANUARY 01, 2020

Thống Kê Dân Số 2020 & Tính Bảo Mật (Confidentiality - Vietnamese)

Các câu trả lời của quý vị trong Thống Kê Dân Số 2020 luôn an toàn, đảm bảo và được luật pháp liên bang bảo vệ.

FACT SHEET | MARCH 02, 2020

You can respond in Vietnamese / Quý vị có thể trả lời bằng Tiếng Việt

Trả lời thống kê dân số dễ dàng hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên các hộ gia đình có thể chọn trả lời trên mạng hoặc qua điện thoại bằng Tiếng Việt.

FACT SHEET | MARCH 03, 2020

Đội Ngũ Niềm Tin Và An Toàn Của Cục Thống Kê Dân Số (Vietnamese)

Bảo vệ Thống Kê Dân Số năm 2020

FACT SHEET | MARCH 26, 2020

Kiểm Đếm Sinh Viên Đại Học

Cho dù bạn sống trong hoặc ngoài khuôn viên trường hoặc ở nhà với gia đình, bạn vẫn cần được tính vào Thống Kê Dân Số 2020.

FACT SHEET | APRIL 27, 2020

Điều Chỉnh Hoạt Động Thống Kê Dân Số 2020 Do COVID-19

Timeline of 2020 Census activities and operations adjusted due to COV-19.

FACT SHEET | MAY 08, 2020

Cách thức Thống Kê Dân Số 2020 mời mọi người trả lời

Hầu hết tất cả các hộ gia đình sẽ nhận một lời mời tham gia Thống Kê Dân Số 2020, một là qua thư bưu điện hoặc hai là từ một nhân viên kiểm đếm.

FACT SHEET | JUNE 02, 2020

Trả lời Thống Kê Dân Số 2020

Tiếng Việt (Dates for 2020 Census mailers and for responding to the 2020 Census.)

FACT SHEET | JUNE 03, 2020

Tiếp Tục Hoạt Động Thống Kê Dân Số 2020 Tại Hiện Trường

The Census Bureau has consulted with health officials and determined that it is safe to resume 2020 Census operations on a phased approach.

FACT SHEET | JUNE 04, 2020

Khuyến Khích Trả Lời Thống Kê Dân Số 2020 Trong Giai Đoạn COVID-19

Một Số Ý Tưởng Để Khuyến Khích Mọi Người Trả Lời Trong Giai Đoạn Cách Ly Xã Hội

FACT SHEET | JUNE 22, 2020

Thống Kê Dân Số 2020: sứ mệnh thống kê toàn bộ dân số

Cục Thống Kê Dân Số rất nỗ lực để thống kê mọi người sống trong nước một lần và chỉ một lần, tại đúng địa điểm.

Những câu chuyện về Thống Kê Dân Số Nước Mỹ

Back to Header