Skip Header

Pakiet prasowy w języku polskim nt. Spisu Ludności 2020 (Polish 2020 Census Press Kit)

Component ID: #ti421467403

Niniejszy pakiet prasowy zawiera narzędzia i zasoby, które mają wspomóc przygotowywanie relacji medialnych na temat Spisu Ludności 2020 i działań informacyjnych na rzecz polskojęzycznych odbiorców.

Zasoby i narzędzia

X
  Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes    Thumbs Down Image No
X
Comments or suggestions?
No, thanks
255 characters remaining
X
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?
Back to Header